Granlidens Träs dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Granlidens Trä samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Granlidens Trä följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Genom att använda Granlidens Träs tjänster godkänner du vår datapolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Vilken information vi samlar in

Granlidens Trä samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss, gör inköp hos oss eller besöker vår webbplats. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Annan information som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Granlidens trä på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också sparas.

Vad vi använder informationen till

En del av informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att upprätthålla kundförhållandet, kommunicera och leverera produkter. Annan information behövs för att kunna erbjuda och förbättra service. Information kan också samlas in i statistik-, försäljnings- och marknadsföringssyfte.

Vem vi delar informationen med

Granlidens Trä kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter.

Var vi behandlar informationen

Information som Granlidens Trä samlar in behandlas inom EU/EES.

Hur länge vi sparar informationen

Vi sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur vi skyddar informationen

Granlidens Trä skyddar information genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning och kryptering används vid behov. Skyddsnivån anpassas efter informationens känslighet och behandlingens risk. 

Dina rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan man istället begränsa informationen så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.  

Varför vi använder cookies

Granlidens Trä använder cookies och dylika spårningstekniker för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt online. För att läsa mera om Granlidens Träs användning av cookies, se vår cookiepolicy.

Hur du kontaktar oss

Har du fler frågor angående Granlidens Träs dataskydd kan du kontakta VD Jan Pått per telefon 050 561 1701 eller e-mail [email protected]. Registeransvarig, Granlidens Trä är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 1434974-8. Fysiskt kontor finns på Östra linjen 692, 64220 Yttermark, Finland. 

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 08.05.2024